மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க பழங்கள்

1. ஆரஞ்சு

2. கொய்யா

3. கிவி

4. தக்காளி

5. ஸ்ட்ராபெர்ரி

6. ஆப்பிள்