அதிக கலோரி கொண்ட பழங்கள்

அவகாடோஸ்

அத்திப்பழம்.

பேரிச்ச பழம்

துருவிய தேங்காய்.

திராட்சை

வாழைப்பழங்கள்.