அதிக புரத உள்ளடக்கம் கொண்ட பழங்கள்

Author - Mona Pachake

கொய்யா

பேஷன் ஃப்ரூட்

அவகேடோ

பலாப்பழம்

மாதுளை

ஆப்ரிகாட்ஸ்

ராஸ்பெர்ரி

மேலும் அறிய