பாதாம் எண்ணெயின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

இது ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படலாம்.

இது அழற்சி எதிர்ப்பு விளைவைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்.

இது நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரிக்கலாம்.

இது பாக்டீரியா எதிர்ப்பு செயல்பாட்டைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இது பூஞ்சை எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இது ஒரு மென்மையாக்கியாக செயல்படலாம்

மேலும் அறிய