மோரின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது.

நமது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.

எலும்புகளுக்கு நல்லது

அமிலத்தன்மையை போக்குகிறது.

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவலாம்.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.