கிராம்புகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

வயிற்றுப் புண்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம்.

புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.

பாக்டீரியாவைக் கொல்லக் கூடியது.

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

இரத்த சர்க்கரையை சீராக்க உதவலாம்.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்