கொத்தமல்லியின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான பார்வையை ஊக்குவிக்கலாம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அளவை அதிகரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.

கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவுகிறது.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பலப்படுத்துகிறது.

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கலாம்.