கரும்பு சாற்றின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

மஞ்சள் காமாலைக்கு உதவலாம்

இயற்கையில் டையூரிடிக்

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

முதுமையைத் தடுக்கிறது

எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலிமையாக்கும்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது