ஸ்ட்ராபெர்ரியின் அற்புதமான நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

மற்ற பழங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கலோரிகள் குறைவு

இதய நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது

வகை-2 நீரிழிவு நோயின் சில விளைவுகளை நிர்வகிக்க உதவுங்கள்

சில புற்றுநோய்களைத் தடுக்கிறது

எடை மேலாண்மைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்

வயது தொடர்பான நினைவாற்றல் இழப்பைக் குறைக்கும் ஃபிளாவனாய்டுகளைக் கொண்டுள்ளது

கீல்வாதம் போன்ற நிலைகளில் இருந்து வலியைக் குறைக்கவும்