பச்சை பட்டாணி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பல ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் அதிகம்

புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

ஆரோக்கியமான இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை ஆதரிக்கிறது

செரிமானத்திற்கு நன்மை செய்யலாம்

சில நாள்பட்ட நோய்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு

அவை வயிறு வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்

நார்ச்சத்து நிறைந்தது

மேலும் அறிய