எடை குறைக்க உதவும் பச்சை காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கீரை.

ப்ரோக்கோலி.

பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள்.

பச்சை பட்டாணி.

காலிஃபிளவர்.

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

எடமாமே