அதிகமாக காபி குடிப்பதால் ஏற்படும் தீங்கான விளைவுகள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

01

அமைதியின்மை மற்றும் நடுக்கம்.

02

தூக்கமின்மை.

03

தலைவலி.

04

மயக்கம்.

05

வேகமான இதயத் துடிப்பு.

06

நீரிழப்பு.

07

கவலை.