கருப்பு உளுந்து... நன்மைகள்

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.

எலும்பு தாது அடர்த்தியை மேம்படுத்துகிறது.

நீரிழிவு நோயை நிர்வகிக்கிறது.

தோல் பராமரிப்பை மேம்படுத்துகிறது.

வலியைக் குறைக்கிறது