உங்கள் உணவில் பலாக் சேர்ப்பதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

இரத்த சர்க்கரையை குறைக்கிறது

நல்ல எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

உங்கள் கண்களுக்கு நல்லது

உங்கள் உடலை ரிலாக்ஸ்டாக வைத்திருக்கும்

உங்கள் மூளையை சாதாரணமாகச் செயல்பட வைக்கிறது

மேலும் அறிய