உங்கள் உணவில் பனீரை சேர்ப்பதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புரதத்தின் வளமான ஆதாரம்.

புரதத்தின் வளமான ஆதாரம்.

உங்கள் தசையை ஆரோக்கியமாக்குகிறது

சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது.

மூளையைத் தூண்டுகிறது.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.