பெண்களுக்கான அஜ்வைனின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பாலிபினால்கள் நிறைந்தது

உங்கள் உடலில் உள்ள நச்சை நீக்குகிறது

இருமல் மற்றும் சளியை குறைக்கலாம்

வீக்கத்தைக் குறைக்கலாம்

சிறுநீர்ப்பை கற்களுக்கு உதவலாம்

செரிமானத்திற்கு உதவலாம்

தோல் எரிச்சல் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய