பாதாம் மாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துகிறது

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

அறிவாற்றல் நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இது பசையம் இல்லாதது

இது கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது

இது பசையம் இல்லாதது