அஸ்வகந்தாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பதட்டத்தை குறைக்கிறது.

அறிவாற்றல் திறன்களை அதிகரிக்கிறது.

உடற்பயிற்சி செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

விந்தணு ஆரோக்கியம் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிக்கிறது.

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது.

மூட்டுவலி அறிகுறிகளை மேம்படுத்துகிறது.