தேநீர் மற்றும் காபியைத் தவிர்ப்பதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

கவலையை குறைக்கிறது.

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது

அதிக ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சும்.

பற்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

பெண்களில் ஹார்மோன் சமநிலையை மேம்படுத்துகிறது.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

தலைவலியை குறைக்கிறது.

மேலும் அறிய