திருநீற்றுப்பச்சிலையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக்கும்

மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நோய்த்தொற்றுகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு

கீல்வாதத்தைத் தடுக்கிறது