பாத்துவா சாக்கின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Jan 13, 2023

Mona Pachake

செல் அனைத்தையும் பழுதுபார்க்கிறது

மலச்சிக்கலை போக்குகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான முடியை ஊக்குவிக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

பல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது