பாத்துவாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

செல் சேதத்தை சரி செய்கிறது

மலச்சிக்கலை போக்குகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவலாம்

இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

ஆரோக்கியமான முடியை ஊக்குவிக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

பல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது