ப்ரோக்கோலியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் உயிரியல் கலவைகள் நிரம்பியுள்ளது

ஆரோக்கிய-பாதுகாப்பு விளைவுகளை வழங்கும் சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது

குறைக்கப்பட்ட வீக்கத்திற்கு பங்களிக்கிறது

சில வகையான புற்றுநோய்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டிற்கு உதவலாம்

நார்ச்சத்து நிறைந்தது

பல்வேறு வழிகளில் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது