பட்டர் காஃபி குடிங்க மக்களே...

அது அதிக ஆற்றலை அளிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் கவனத்தை மேம்படுத்துகிறது

அது உங்கள் கொழுப்பை எரிக்கிறது

இது அதிகப்படியான பசியை அடக்குகிறது