மோர் - ஆரோக்கிய நன்மைகள்

உடலுக்கு இயற்கையான குளிரூட்டி

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது

நமது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது மற்றும் எலும்புகளுக்கு நல்லது

அமிலத்தன்மையை போக்குகிறது

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவலாம்

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம் மற்றும் எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது