கேரம்போலாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

புற்றுநோயிலிருந்து நம்மைத் தடுக்கிறது

வயிற்று உப்புசத்தை குறைக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்பை தடுக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை அதிகரிக்கிறது