முந்திரி பால் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

முந்திரி பால் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

உங்கள் சருமத்திற்கு நல்லது

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது