உணவுகளை முறையாக மெல்லுவதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

விரைவான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

அதிகமாக சாப்பிடுவதை தடுக்கிறது

இது உங்கள் வயிறு மற்றும் குடல்களின் செயல்பாடுகளையும் செயல்படுத்துகிறது

நீண்ட நேரம் மெல்லுவது ஊட்டச்சத்துக்களை நன்றாக உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது

சிக்கலான உணவுப் பொருட்களை எளிமையான பொருட்களாக உடைக்க உதவுகிறது

உணவை முழுவதுமாக மெல்லுவதால், உறிஞ்சுவதற்கு அதிக ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கின்றன.

சூயிங்கம் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டத்தை 25-40% அதிகரிக்கிறது.