இலவங்கப்பட்டையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 27, 2023

Mona Pachake

இலவங்கப்பட்டை பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது, அவற்றில் சில இங்கே:

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இலவங்கப்பட்டையில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு இரசாயனங்கள் உள்ளன, அவை உடல் முழுவதும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இரத்தச் சர்க்கரைக் கட்டுப்பாடு இலவங்கப்பட்டை இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிப்பதன் மூலமும், செரிமான அமைப்பில் கார்போஹைட்ரேட் முறிவைக் குறைப்பதன் மூலமும் இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இலவங்கப்பட்டை மொத்த கொழுப்பு, எல்டிஎல் கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளின் அளவைக் குறைப்பதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சில ஆய்வுகள் இலவங்கப்பட்டை மூளை செயல்பாட்டை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் வயது தொடர்பான அறிவாற்றல் வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் என்று கூறுகின்றன.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

 இலவங்கப்பட்டையில் பாக்டீரியா மற்றும் பிற நோய்க்கிருமிகளை எதிர்த்துப் போராட உதவும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு கலவைகள் உள்ளன, இது சில நோய்த்தொற்றுகளுக்கு ஒரு சாத்தியமான இயற்கை தீர்வாக அமைகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது