தேங்காய் நீரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Scribbled Underline

 நீரேற்றத்தில் உதவுகிறது.

Scribbled Underline

பொட்டாசியம் அதிகம்.

Scribbled Underline

கலோரிகள் குறைவு.

Scribbled Underline

கொழுப்பு இல்லாதது.

Scribbled Underline

சிறுநீரக கல் தடுப்பு.

Scribbled Underline

ஆரோக்கியமான தோல்.

Scribbled Underline