குளிர்காலத்தில் பெர்ரிகளை உட்கொள்வதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

நார்ச்சத்து நிறைந்தது

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துகிறது

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது