கோடையில் மோர் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடலுக்கு இயற்கையான குளிரூட்டி.

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது.

நமது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.

எலும்புகளுக்கு நல்லது

அமிலத்தன்மையை போக்குகிறது.

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவலாம்.

மேலும் அறிய