பேரீச்சம்பழத்தை தொடர்ந்து உட்கொள்வதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான குடல் இயக்கங்களை ஆதரிக்கிறது.

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களை வழங்குகிறது.

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

கர்ப்ப காலத்தில் முழுமையான ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது.

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

மேலும் அறிய