வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட மயோனீஸ் ஐ உட்கொள்வதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை வழங்குகிறது

வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களை வழங்குகிறது

பீட்டா கரோட்டின் அளவை அதிகரிக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

சருமத்திற்கு ஊட்டமளிக்கிறது

முடியை ஆரோக்கியமாக்குகிறது

முட்டையில் பயோட்டின் உள்ளது, அதன் குறைபாடு முடி உதிர்தலை ஏற்படுத்தும்.