பீச் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

குணப்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கிறது.

உங்கள் கண்பார்வை அதிகரிக்க உதவுகிறது

செரிமானத்தை சீராக இயங்க வைக்கிறது.

ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருக்க உதவுகிறது.

வைட்டமின் ஈ நிரப்பப்பட்டது

உங்கள் எலும்புகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது.

உங்கள் குடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது