குங்குமப்பூவை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மனச்சோர்வு அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

பசியை குறைக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இதய நோய் ஆபத்து காரணிகளை குறைக்கிறது

பெரியவர்களுக்கு நினைவகம் மற்றும் பார்வையை மேம்படுத்துகிறது