ஊறவைத்த திராட்சையை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இது இரும்புச்சத்து நிறைந்த ஆதாரமாகும்

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

இது எலும்பை வளர்க்கிறது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

இது இரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

இது பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய