கோடையில் தர்பூசணி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நீரேற்றமாக இருக்க உதவுகிறது

ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் தாவர கலவைகள் நிரம்பியுள்ளது

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை குறைக்கலாம்

எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளுக்கு நன்மைகள்

தசை வலியை போக்கலாம்

மேலும் அறிய