தினமும் பால் குடிப்பதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

பால் கால்சியத்தின் சிறந்த மூலமாகும்.

பால் உடல் பருமன் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

பால் உங்கள் பற்களை ஆரோக்கியமாக மாற்ற உதவுகிறது.

பால் நெஞ்செரிச்சலைத் தடுக்க உதவும்.

பால் உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க உதவுகிறது.

பால் நோய்களை எதிர்த்துப் போராட உதவும்.

பால் மனச்சோர்வை எதிர்த்துப் போராட உதவும்.