மில்க் சாக்லேட் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய நோயைத் தடுக்க உதவுகிறது

பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

அறிவாற்றல் அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

நினைவாற்றல் இழப்பைத் தடுக்கிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு நோயை உருவாக்கும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது