காரமான உணவுகளை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம்

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்

எடை இழப்புக்கு உதவலாம்

உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்துகிறது

காரமான உணவுகள் வயிற்று வீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன

பாக்டீரியாவைக் கொல்ல உதவுகிறது

புற்றுநோய் செல்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

மேலும் அறிய