தினமும் முளை கட்டிய பயிர் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் 

Apr 24, 2023

Mona Pachake

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது

கண் பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லத

அமிலத்தன்மையை குறைக்க உதவுகிறது

முடி ஆரோக்கியமாக வளர உதவுகிறது