யூகலிப்டஸ் தேனின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

லேசான இருமல் மற்றும் சளிக்கு நிவாரணம்.

சுவாச பிரச்சனைகளுக்கு இயற்கை தீர்வு.

காயங்கள், புண்கள், தீக்காயங்கள், வெட்டுக்கள், சிராய்ப்புகள் ஆகியவற்றை விரைவாக குணப்படுத்துதல்.

பூச்சி கடியை குணப்படுத்துகிறது

வாத நோய்க்கு உதவுகிறது.

சுளுக்கு தசைநார்கள் குணப்படுத்துகிறது

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது