வெல்லம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நீரிழிவு நோயை நிர்வகிக்கிறது

இருமலுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது

செரிமானத்தை அதிகரிக்கிறது

அமிலத்தன்மையை குறைக்கிறது

காலத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

குடல் புழுக்களை அழிக்கிறது