மூலிகை தேநீரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Oct 31, 2022

Mona Pachake

உங்களை இளமையாக வைத்திருக்கிறது

உங்கள் உடலை நச்சு நீக்குகிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

வீக்கம் குறைக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது