உங்கள் உணவில் தேநீரைச் சேர்ப்பதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

பாதுகாப்பு தாவர கலவைகள் நிறைந்தது.

இரத்த அழுத்தத்தை மேம்படுத்தலாம்.

இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

கிளைசெமிக் பதிலை மாற்றியமைக்கலாம்.

நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.

மேலும் அறிய