இனிக்கும் வெல்லம்... ஏராள நன்மைகள்!

சுவாச பிரச்சனைகளை தடுக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

மாதவிடாய் வலியை நீக்குகிறது

இரத்த சோகையை தடுக்கிறது

உடலை சுத்தப்படுத்துகிறது

உடல் வலியைக் குறைக்கிறது