லிச்சியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

உங்கள் தோலுக்கு நல்லது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது