மக்கா ரூட்டின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 05, 2023

Mona Pachake

சுஷ்மா பி.எஸ்., உணவியல் நிபுணர், ஜிண்டால் நேச்சர்க்யூர் நிறுவனம், மக்கா ரூட்டின் பின்வரும் ஆரோக்கிய நன்மைகளைப் பட்டியலிட்டுள்ளார்:

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

2015 இல் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளும்போது பாலியல் செயலிழப்பை அனுபவிக்கும் பெண்கள் 12 வாரங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் 3 கிராம் மக்கா ரூட்டை எடுத்துக் கொண்ட பிறகு முன்னேற்றம் கண்டனர்.

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

ஆற்றல் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. 

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

 ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் பைட்டோநியூட்ரியண்ட்கள் நிறைந்த, மக்கா ரூட் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது.

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மக்கா வேரில் கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் உள்ளன, அவை எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க தேவையான தாதுக்களாகும். 

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதால், மக்கா வேர் நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது. 

படம்: கேன்வா

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

இரத்தச் சர்க்கரைக் குறைவு பேச்சு மந்தமான நிலைக்கு வழிவகுக்கும்? நிபுணர்கள் பதில்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் படிக்க