மக்கானாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் எடை இழப்பை அதிகரிக்கிறது

செரிமான அமைப்பை பராமரிக்கிறது

உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது

மலட்டுத்தன்மையை வெல்லும்

சாதாரண இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்கிறது

இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சீராக இருக்கலாம்

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது